nuo

nuo
4 ×nuo- praef. žr. 6 no: Nuorisčiausias bėras žirgas pabalnotas ir sūnelis išjojantis LTR(Auk). Nuobėriausias, nuogražiausias – tai tavo žirgelis (d.) Smn. Tarpu mandrių raitužėlių jisai nuomandriausias, visų žirgų jo žirgelis šyvas nuogreičiausias (d.) Kp.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • nuo — nuõ prl. Katė̃ nušóko nuo palángės …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nuo — 1 nuõ praep. su gen., dat. ir su prieveiksmiu, nū̃ (ž.), nù, nõ žodžių linksniai su šiuo prielinksniu rodo: I. judėjimo kryptį: 1. tolyn ar artyn iš kurios nors pusės: Atėjo nuõ miško Sb. Atėjo nuo ano galo Tr. Ateit nū̃ tai muitinei latvis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Nuo — Patrick Nuo: Wilhelmsdorf Live, 7. Juli 2007 Patrick Nuo und Molly Schade (Wien 2009) Patrick Nuo (* 31. August …   Deutsch Wikipedia

  • Nuo — Le Nuo (儺 / 傩) regroupe une importante quantité de rites sacrés traditionnels chinois. Les traces les plus anciennes des cérémonies d’exorcisme Nuo datent de l’Antiquité, à travers les écrits du Rituel des Zhou et le Livre des rites, ainsi que… …   Wikipédia en Français

  • nuo — 2 nuõ interj. nie, no, nū (arklį raginant): Sarčiuk, nuõ! Kair. Nuõ gi tai, da neisi! Trgn. Varė jis po vagos vagą, bet nenoksėjo, nesigirdėjo įprastinio artojų – „nuo gi, tpru gi, vaga gi, kurgi tu, ak, kad tave“ A.Vien. Te tau arklys baltas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuo — 3 nuo praef., nū (ž.) 1. daiktavardžiai su šiuo priešdėliu žymi: a) konkretų daiktą ar abstrakčią sąvoką, kaip veiksmo padarinį: nuobiros, nuobraukos, nuograuža, nuorūka, nuopjova, nuotaka, nuoalpis, nuogąstis, nuolaida, nuopuolis, nuoskauda,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuo anksto — nuo añksto adv., nū anksto 1. nuo ankstaus ryto: An žemės te mes dirbom nuo añksto iki vėlo ir poilsio neturėjom Brž. Užsimanė eit nū̃ anksto medžiot BM265. 2. iš anksto: Nu anksto linksminos iš garbės Sz …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuo lengvėlio — nuo lengvė̃lio adv. žr. nuo lengvo: Tuomet vienas įsidrąsinęs ir, pasiėmęs kūjį, nuo lengvėlio įėjo į kambarį MPs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuo mažens — nuo mažeñs prv. Tėvai̇̃ nuo mažeñs krei̇̃pė manè į dárbą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nuo šiol — nuo šiõl prv. Nuo šiõl suvažiãvimai vỹks ne kàs treji̇̀, o kàs ketveri̇̀ mẽtai …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”